منشور نفس

مجموعه اشعار مسعود نصرتی (نوین)

منشور نفس

مجموعه اشعار مسعود نصرتی (نوین)

منشور نفس

استفاده از اشعارم، با ذکر نام شاعر یا منبع آن، پسندیده‌تر و احترامی به زحمات سراینده‌ی آن‌هاست
سپاسگزارم

آخرین نظرات


بخشی از اشعار و دلنوشته‌هایم را در قالب تصاویری گنجانده و در اینستاگرام منتشر می‌کنم
قدمتان به روی چشم

Instagram.com/ostadnovin