منشور نفس

مجموعه اشعار مسعود نصرتی (نوین)

منشور نفس

مجموعه اشعار مسعود نصرتی (نوین)

منشور نفس

استفاده از اشعارم، با ذکر نام شاعر یا منبع آن، پسندیده‌تر و احترامی به زحمات سراینده‌ی آن‌هاست
سپاسگزارم

آخرین نظرات

۲۶ مطلب با موضوع «تک‌بیتی» ثبت شده است

۲۷ارديبهشت

6

گر سیل ببارد همه شب هیچ غمی نیست
ما چتر خود از صاحب باران بگرفتیم


مسعود نصرتی (نوین)

۲۶ارديبهشت

5

ای خدا باران ببارد دست در دست گلم
می‌رویم دل می‌دهیم خیس از محبت می‌شویم


مسعود نصرتی (نوین)

۲۵ارديبهشت

4

حسادت می‌کنم بر تو که یارانی دگر داری
من و تنهایی و تقدیر، رفیق هم به یک عمریم


مسعود نصرتی (نوین)

۲۵ارديبهشت

3

ای کاش درازا بکشد شب که سر صبر
سیراب کنم چشم ز مهتاب رخ او


مسعود نصرتی (نوین)

۲۵ارديبهشت

2

در دلم شور به پا کرده‌ام و منتظرم
لیلی‌ام پلک زند تا همه را فاش کنم


مسعود نصرتی (نوین)

۲۵ارديبهشت

1

گفتم که سلامی برسانم که جوابش
یک لحظه نظر بر من ماتم‌زده باشد


مسعود نصرتی (نوین)